Регистриране Вход Плащане и доставка Контакти БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ПОРЪЧКИ НАД 80.00 ЛВ!

Списък със задължителни и профилактични изследвания при бебе

Навременното им прилагане и осъществяване са едновременно задължителни и ключови за качественото проследяване на физическото развитие при новородените. Въпреки че медицинските работници както в болницата на раждането, така и в последствие избраният педиатър са наясно с този пакет от здравни грижи, често за родителите е добре също предварително да са наясно с предстоящите изследвания, профилактични прегледи и имунизации. Останете с нас, за да разберете повече подробности за тях в хронологичен план – от самото раждане до навършване на пълнолетие.

Задължителни прегледи и манипулации непосредствено след раждането

Първият миг с новороденото е посветен на майката. Веднага след това обаче, тя трябва да знае, че бебето ще се поеме от неонатолог. Неговата задача е да прегледа незабавно новороденото, за да се увери, че всичко е наред. Ако бебето е родено здраво, отново обаче следват определени манипулации:

 • 12 часа след раждането се поставя ваксина срещу хепатит В.
 • 24 часа след раждането се поставя ваксина срещу туберкулоза.
 • В случай че детето е родено извън болнично заведение, е необходимо да се постави и ваксина срещу тетанус.
 • В някои случаи – по преценка на лекарския екип – се предприема нулев прием на ваксинация срещу полиомиелит.

Задължителни прегледи и манипулации след изписването

В зависимост от типа раждане, както и неговото протичане, включително и общото състояние на майката и детето, за което е необходимо да достигне определено минимално тегло от 2500 грама, изписването е от 1 до 5 дни. При оперативно раждане, майката и бебето стоят в болницата минимум 5 дена. При наличие на проблем за някой от тях престоят може да се увеличи до 7, 10 или повече дни. При всички случаи преди изписването бебето отново щателно се преглежда, а на майката се дават указания за основните грижи у дома.

Имайте на предвид, че е препоръчително поне месец преди раждането да бъде избран педиатър за бебето. За целта се попълва регистрационна форма за първоначален избор на общопрактикуващ лекар от поделението на здравноосигурителната каса по местоживеене (гледа се адреса на майката). Избраният педиатър се информира за настъпилото раждане максимално скоро, като се посочва и конкретната дата на изписване. Причината е, че лекуващият лекар на бебето трябва да посети дома му до 24 часа след прибиране от болницата. По време на посещението педиатърът извършва обстоен преглед на детето и дава конкретни насоки и препоръки на родителите, както и разяснения за бъдещите профилактични прегледи и консултации. Всеки месец бебето подлежи на задължителна детска консултация при избрания личен лекар. Именно той е специалистът, който ще поставя предвидените по закон имунизации, и към когото можете да се обръщате при всяко съмнение за проблем с детето.

Задължителни прегледи и манипулации – 1 месец

При навършване на 1 месец бебето отново подлежи на преглед и на определени манипулации вече в кабинета на неговия личен педиатър. Лекарят измерва ръст, тегло, обиколка на главата и гърдите и проверява за евентуални ортопедични аномалии, каквато е луксацията на тазобедрените стави. При проблем се назначава преглед при ортопед. На 1 месец бебето подлежи на следните имунизации:•

 • Хепатит В – 2-ри прием.

Задължителни прегледи и манипулации – 2 месеца

Двумесечното бебе отново подлежи на щателен преглед със задължителното измерване на ръст, тегло, обиколка на главата и гърдите. Педиатърът вече започва да следи и неговото психическо развитие. Обикновено се проверяват и сетивните реакции – звуци, светлина и така нататък. На 2 месеца бебето подлежи на следните имунизации:

 • Комбинирана ваксина дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит (включително и ако в родилното отделение е бил назначен нулев прием) и хемофилус инфлуенце – 1-ви прием;
 • Стрептококкус пневмоние – 1-ви прием.

Задължителни прегледи и манипулации – 3 месеца

След навършване на 3 месеца задължителната детска консултация припокрива прегледа от този на 2 месеца. Измерват се същите телесни характеристики и се прави отново оценка на психическото развитие. На 3 месеца бебето подлежи на следните имунизации:

 • Комбинирана ваксина дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит (включително и ако в родилното отделение е бил назначен нулев прием) и хемофилус инфлуенце – 2-ри прием;
 • Стрептококкус пневмоние – 2-ри прием.

Задължителни прегледи и манипулации – 4 месеца

На 4 месеца по време на детската консултация се вземат същите мерки на бебето. Педиатърът обаче отново проверява тазобедрените стави, за да се увери, че риск от луксация няма, а ако има – да назначи съответното посещение при специалисти. На 4 месеца бебето подлежи на следните имунизации:

 • Комбинирана ваксина дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит (включително и ако в родилното отделение е бил назначен нулев прием) и хемофилус инфлуенце – 3-ти прием;
 • Стрептококкус пневмоние – 3-ти прием.

Задължителни прегледи и манипулации – 5 месеца

5-месечната бебета не подлежат на задължителна имунизация. Изключение правят само децата, на които са били отложени ваксини от предходните периоди. Обикновено това се налага по време на боледуване, риск от алергична реакция или друга аномалия в нормалното психо-физическо развитие на бебето. По време на детската консултация лекарят отново измерва тегло, ръст, обиколка на главата и гърдите и започва да следи дали фонтанелата се прибира постепенно.

Задължителни прегледи и манипулации – 6 месеца

На полов годинка бебето подлежи на по-обстоен от досегашните задължителни месечни прегледи. По време на детската консултация вашият педиатър отново ще проследи психическото развитие, както и за евентуални нарушения на зрението и слуха, които на тази възраст могат по-лесно да се установят. Единствената имунизация на тази възраст е 3-ти прием на ваксина срещу хепатит В. Педиатърът ще издаде направление с назначени задължителни профилактични изследвания:

 • Урина – седминт;
 • Урина – албумин;
 • Кръв – хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCN, MCHC;
 • Ехография на вътрешни органи.

Задължителни прегледи и манипулации – 7 месеца

И на 7 месеца педиатърът измерва ръст и тегло и проверява дали фонтанелата се е прибрала. Продължава следенето на психическото и общото физическо развитие на детето. По време на прегледа педиатърът проверява дали бебето е получило белег от БЦЖ имунизацията. Ако такъв няма, се извършва проба Манту. В случай че резултатът е отрицателен, се поставя повторна БЦЖ ваксина.

Задължителни прегледи и манипулации – 8 месеца

8-месечните бебета на подлежат на по-специални прегледи, изследвания или прегледи. Детската консултация минава със стандартното вземане на мерки. Имунизации не са предвидени.

Задължителни прегледи и манипулации – 9 месеца

Споменатото по-горе важи и за 9-месечните бебета. Тук е важно да се подчертае, че фонтанелата би следвало вече да се е прибрала.

Задължителни прегледи и манипулации – 10 месеца

Подобен е случаят и с 10-месечните бебета. Тъй като те са по-големи като възраст, някои педиатри правят по-обстоен преглед за психическото и интелектуалното развитие на децата.

Задължителни прегледи и манипулации – 1 година (12 месеца)

Традиционно навършилите 1 година бебета се преглеждат по-детайлно. По време на консултацията освен стандартните мерки, се правят и оценки на показатели като двигателни умения, слух, зрение, реакции и дори първи наченки за проговаряне и прохождане. Внимание – никъде не е написано, че на тази възраст детето трябва да е проговорило или проходило! Назначават се отново следните изследвания с профилактична цел:

 • Урина – седминт;
 • Урина – албумин;
 • Кръв – хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCN, MCHC;
 • Ехография на вътрешни органи.

Задължителни прегледи и манипулации – от 1 до 2 години

Близо 4 пъти годишно в този период бебето ще се следи за общото му физиологично и психическо развитие. Предвидени са и следните ваксини:

 • 13 месеца – морбили, паротит и рубеола;
 • 16 месеца – първа реимунизация против полиомиелит, тоест 4 прием на ваксината;
 • Около 24 месец – първа реимунизация против дифтерия, тетанус и коклюш.

Задължителни прегледи и манипулации – от 3 до 7 години

По закон педиатрите са длъжни да провеждат обстоен преглед на детето минимум 1 път на половин година. Следят се всякакви физиологични и психични показатели. Поне 1 път в годината е добре да се направят и фекални изследвания за чревни паразити, проследяващи изолиране на някой от следните щамове Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана. В този период поне 2 пъти е добре да се направят отново и кръвни изследвания за хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCН, MCHC, хематокрит, СУЕ. В края на периода – на 6-годишна възраст се прави реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит с комбинирана ваксина.

Задължителни прегледи и манипулации – 7 години

Сравнително обстойни са и прегледите на детето преди започването му на училище. При някои деца е нужно да се назначат и специални изследвания, ако в периода на детската градина е боледувал често или развил хронични заболявания. На 7 години детето подлежи на следните имунизации:

 • Втора реимунизация против полиомиелит;
 • Реимунизация против дифтерия и тетанус;
 • Реимунизация против туберкулоза – БЦЖ в случай на отрицателен резултат след проба Манту.

Задължителни имунизации на детето до навършване на пълнолетие

В училищния период всяко дете подлежи на годишен обстоен преглед. При проблем, педиатърът е длъжен да следи състоянието му и да назначава редовни консултации със съответните специалисти. Ето и кои са оставащите имунизации до навършване на 18 години:

 • 11 години – Реимунизация против туберкулоза в случай на отрицателен резултат след проба Манту);
 • 12 години – Реимунизация против морбили, паротит и рубеола и Реимунизация против тетанус и дифтерия;
 • 17 години – Реимунизация против тетанус и дифтерия Реимунизация против туберкулоза в случай на отрицателен резултат след проба Манту.
Колкото и сложно да ви се струва за запомняне цялата тази информация, не се тревожете. Не е нужно да я знаете наизуст. По-важното е да имате доверие на своя педиатър и щателно да спазвате неговите предписания и указания.

Онлайн магазин за бебешки обувки, сандали, пантофи, буйки, бебешки обувки за прохождане, детски гумени ботуши, чорапи с гумена подметка и аква обувки info@bebuvki.com https://bebuvki.com/catalog/view/theme/bebuvki/images/logo.png Bebuvki.com https://www.facebook.com/bebuvki +359879133318